< Назад

Мазнинозадържатели от бетон

Мазнинозадържателите или сепаратори на мазнини произведени от стомано-бетон съгласно стандарт БДС EN 1825: 2005. Те служат за отделяне на мазнини и масла от растителен и животински произход от отпадъчни води работещи на гравитачен принцип, без допълнителна нужда от външна енергия. Мазнинозадържателите (сепараторите) могат да бъдат едно- или двукамерни.

За контакти

ДРЕЙН енд Ко ООД

ул. Нишава 153 | офис 3

BG - 1408 София

тел.: 0877/066 027

info@drain.bg

За контакти

ДРЕЙН енд Ко ООД

ул. Нишава 153 | офис 3

BG - 1408 София

тел.: 0877/066 027

info@drain.bg