< Назад

Кало-масло-уловител с номинален размер NS 10 л/с

ОБЩИ ДАННИ:

Кало-масло уловител или сепаратор на леки течности (например нефтопродукти и бензини) клас I с коалесцентна вложка съгласно БДС EN858-1: 2009 от стоманобетон, бетон C35/45 съгласно БДС EN 206-1:2001, автоматично затварящ механизъм (поплавък), еднокамерен, обем на утаител: 2000 л, входен отвор DN600 мм съгласно БДС EN 476, клас на натоварване D400 съгласно БДС EN 124: 2003, вътрешно покритие, тръби и тръбни връзки от ПЕ-ВП.

НОМИНАЛЕН РАЗМЕР NS = 10 л/с

За контакти

ДРЕЙН енд Ко ООД

ул. 3-ти Март № 22

BG - 1532 София | кв. Казичене

тел.: 0877/066 027

info@drain.bg

За контакти

ДРЕЙН енд Ко ООД

ул. 3-ти Март № 22

BG - 1532 София | кв. Казичене

тел.: 0877/066 027

info@drain.bg